Takmičenje BrainFinity 2020

Takmičenje Brainfinity organizuje LinkGroup (Savremena gimnazija, Information Technology School, Fakultet Savremene Umetnosti) za učenike od V do VIII razreda. Takmičenje podstiče kreativnost, saradnju i logičko rasuđivanje. Učenici su prvo morali da sastave ekipu od 4 člana, naprave logo i email adresu ekipe, uslikaju se i to sa mentorom pošalju kao prijavu. Već su tu najkreativniji timovi dobijali poene za originalnost. Ove godine je takmičenje održano 14.marta i bilo je prijavljeno 333 ekipa.

Takmičenje se sastoji u rešavanju tri zadatka u kojima timovi mogu i moraju da koriste sve resurse koje imaju na raspolaganju kao i da dobro se organizuju jer dva sata vrlo brzo prođu. Učenici petog razreda i mentor Danilo Borovnica, nastavnik matematike su prijavili tri ekipe: Kiša znanja (Helena, Rastko, Tamara, Nina V1), Saturnova srca (Tisa, Ana, Jelena, Teodora V2) i Medžik Matiš (Milana, Lana, Maša, Mia V2). 

Ekipa Medžik Matiš se plasirala u finale koje će se održati u prostorijama Instituta za savremeno obrazovanje u Beogradu ako to situacija sa epidemijom virusa bude dozvolila.

Rešavanje problema od učenika traži da se upoznaju sa problemom, traže i prikupljaju  informacije koje im mogu pomoći u rešavanju problema, predlažu različita rešenja, procenjuju i traže najbolje rešenje, kreiraju plan i sprovode u delo izabrano rešenje i na  kraju proveravaju postignute rezultate. Tokom rada učenici usvajaju znanja,  razvijaju  veštine i  stiču samostalnost u rešavanju problema uz jačanje saradnje za rad u timu.

Evo probojate vi da rešite jedan od zadataka:

„U Francuskoj su dva grada udaljena vazdušnom linijom 710 kilometara jedan od drugog. Jednom ime počinje na N, a drugom na S. U jednom od njih je ulica sa imenom drugog, a u toj ulici na broju 42 je nešto što podseća na ime jednog kontinenta. Na severu najvećeg jezera tog kontinenta je ostrvo čije ime počinje na slovo D. Površina tog ostrva u kilometrima kvadratnim je broj između 20 i 100. Kako se zove ostrvo i kolika je površini ostrva u kilometrima kvadratnim (najbliži ceo broj)“

This entry was posted in Takmičenja and tagged , . Bookmark the permalink.