Izmena kalendara

Odlukom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje izmenjen je kalendar rada škola na teritoriji AP Vojvodine.

Umesto prolećnog raspusta u periodu 10.-20.april 2020. nastava će se odvijati na sledeći način:

10.-13.april edukativni sadržaji u vezi sa praznikom kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika

14.-16.april redovna nastava na daljinu

17.-20.april edukativni sadržaji u vezi sa praznikom kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika

Posted in Školski život, Učenje na daljinu | Tagged , | Leave a comment

Onlajn nastava – ponašanje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici će posebnu pažnju obratiti na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i drugo).
Obaveštavmo roditelje učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavljaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine.
Nastavnici i stručni saradnici će podsećati učenike na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, beležiti neprimerena ponašanja, informisati roditelje i uklanjati neprimereni sadržaj sa platformi koje koriste u svom radu.
Ukoliko škola bude imala saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju potrebno je da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.

Posted in Učenje na daljinu | Tagged , | Comments Off on Onlajn nastava – ponašanje

Virtuelna učionica

Dragi učenici, poštovani roditelji hvala svima što zajedno sa svim učiteljima i nastavnicima ulažete veliki napor da se uspostavi kvalitetna nastava na daljinu.

Prošla je prva nedelja učenja na daljinu u kojoj su učenici pratili nastavu preko RTS kanala 3. Nastavno osoblje naše škole se potrudilo da na vreme obezbedi potrebne uslove za obezbeđivanje dodatne podrške i komunikaciju sa učenicima. U tu svrhu su napravljene virtuelne Gugl učionice (Google Classroom) gde učenici na jednom mestu mogu imaju sve predmete i mogu da komuniciraju sa svim predmetnim nastavnicima. Dodatnu podršku i pružanje pomoći ostvarujemo putem elektronske pošte, Vibera, Mesendžera, Fejsbuka, Gugl Mita, nastavničkih sajtova, drugih platformi za učenje.

Raspored nastave na RTS kanalu 3 za sledeću nedelju možete ovde proveriti. Raspored je promenjen zato molimo učenike i roditelje da uvek provere raspored časova za narednu nedelju.

Nastavljimo dalje u ovom sjajnom ritmu. Ostajte svi zdravo, vaša škola.

Posted in Učenje na daljinu | Tagged , | Comments Off on Virtuelna učionica

Učenje na daljinu 2

Od danas počinje emitovanje nastave na RTS kanalu 3. Obaveza učenika je da odgledaju lekciju, zapišu šta je potrebno u svesku (datum, naziv lekcije itd), urade domaći. Predmetni nastavnici će ih kontaktirati za dalji način rada, pregledanje i slično.

Ukoliko neko nije odgledao lekciju ili hoće ponovo da je pogleda to može da uradi na RTS Planeta platformi. Kratko uputstvo: registrujete se (preko mejla ili fejsa), prijavite se, izberete opciju Moja škola i izaberete lekciju koju hoćete da pogledate (videti sliku ispod).

Posted in Učenje na daljinu | Tagged | Comments Off on Učenje na daljinu 2

Učenje na daljinu

Dragi učenici, početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu počinje 17.marta 2020.godine. Fokus je na programskim sadržajima predmeta sa najvećim fondom časova.

Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji biće emitovani sadržaji na RTS kanalu 3. Svi sadržaji će biti dostupni i na platformi RTS Planeta gde se mogu naknadno i više puta pregledati. Protok podataka za ove sadržaje se neće naplaćivati.

Raspored nastave za osnovnu školu možete pratiti na sajtu ministarstva.

Za sve učenike od 1. do 7. razreda biće emitovani sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno. Prvi razred od 8:00, drugi od 9:10, treći od 10:20, četvrti od 11:30, peti od 12:40, šesti od 13:50 i sedmi od 15:00.

Za učenike 8.razreda biće emitovani sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno (matematika, srpski jezik i jedan od predmeta koji polažu na završnom ispitu) od 16:10 do 17:50.

Učenici će biti obavešteni o načinu komunikacije sa nastavnicima radi dodatnih uputstava nakon emitovanih sadržaja. Svoje produkte ili domaće zadatke učenici će nastavnicima dostavljati putem elektronske pošte ili putem odabrane onlajn platforme. Nastavnici će beležiti podatke o napredovanju učenika.

Nastvnici će evidentirati sve časove u elektronskom dnevniku sa napomenom o načinu realizacije (oblik i kanal komunikacije sa učenicima).

Posted in Učenje na daljinu | Tagged | Comments Off on Učenje na daljinu