Preuzimanje

Za učenike osmog razreda, za pripremu završnog ispita :

Zbirka zadataka Srpski jezik 2019/20,

Zbirka zadataka Matematika 2019/20,

Zbirka zadataka Kombinovani 2019/20 .