Nastava

Школски одбор:

У име наставничког већа 1. Лела Војводић
  2. Бранислава Окука
  3. Светлана Мирчић Вукобрат
У име савета родитеља 1. Саша Стојшин, председник
  2. Јасмина Орашанин
  3. Веронка Киш
У име локалне самоуправе 1. Маријана Блажић
  2. Данијела Пудар
  3. Ивана Иветић

Списак одељења, старешина и представника Савета родитеља за 2020/21. годину. Председник Савета родитеља је Милош Пандуров.

Одељење

Одељењски старешина

Савет родитеља

I 1

Чуданов Радмила

 Драган Јовановић

I 2

Суботички Светлана

 Јасмина Орашанин

I 3

Петров Маријан

Александра Косаренко

II 1

Колдан Јасмина

Марко Славнић

II 2

Окука Бранислава

Милош Пандуров

II 3

Јовановски Јованка

Јелена Опачић

III 1

Јолић Љиљана

Љубица Милошевић

III 2

Сања Јакшић

Нирвана Гачка

IV 1

Чикић Невенка

Лидија Вуколић

IV 2

Сивчев Мирослава

Петар Петров

IV 3

Терзин Јасмина

Оливера Кантар

V 1

Вукша Драгица

Чедомир Андрић

V 2

Грујић Мирослав

Сања Војводић

V 3

Милијана Ардељан Бошков

Татјана Шибул

VI 1

Раца Тања

Саша Стојшин

VI 2

Познановић Милица

Драгана Зубанов

VI 3

Ђурђевић Тања

Александра Бунхарт

VII 1

Драгица Средојев

Лепа Гамбирожа

VII 2

Дувњак Маја

Снежана Томић

VII 3

Рељин Силвана

Ана Накрајкућин

VIII 1

Војводић Лела

Силвија Пејчић

VIII 2

Димитрић Марија

Ружица Мијанџић

VIII 3

Зивлак Марија

Маријана Татомир

VIII 4

Херцег Зита

Вукица Петровић