Nastava

Школски одбор:

У име наставничког већа 1. Александра Станчул
  2. Бранислава Окука
  3. Арпад Пастор
У име савета родитеља 1. Марио Орашанин
  2. Драган Мандић
  3. Давор Бабић
У име локалне самоуправе 1. Тамара Радловић, председник
  2. Ана Ђомпарин
  3. Зоран Попов

Списак одељења, старешина и представника Савета родитеља за 2023/2024. годину. Председник Савета родитеља је Биљана Племић.

Одељење

Одељењски старешина

Савет родитеља

I 1

Јасмина Колдан

Миодраг Крстин

I 2

Бранислава Окука

Весна Томић

I 3

Јованка Јовановски

Оливера Флес Мунћан

II 1

Љиљана Јолић 

Драган Окука

II 2

Сања Јакшић

Слађана Баба

II 3

Снежана Данић

Јелена Мирковић   

III 1

Невенка Чикић 

Бојан Телечки

III 2

Данијела Чусо

Аница Нинковић

III 3

Јасмина Терзин

Ана Дукић 

IV 1

Радмила Чуданов 

Драгана Милетин

IV 2

Светлана Суботички 

Маја Петков

IV 3

Маријан Петров  Давор Бабић

V 1

Андреа Давид

Силвија Пејчић

V 2

Борис Кнежевић

Биљана Племић

V 3

Катарина Тубин

Јелена Опачић

VI 1

Драгица Средојев

Даница Фазекаш

VI 2

Маја Дувњак 

Исидора Пап

VI 3

Силвана Рељин 

Мирослав Глишин

VII 1

Зита Херцег Лелија Буква

VII 2

Марија Зивлак

Илона Мортвански

VII 3

Марија Поповић

Милорад Карановић

VIII 1

Драгица Вукша

Соња Стојановић

VIII 2

Мирослав Грујић  Марио Орашанин

VIII 3

Немања Божовић  Дајана Јовановић