Nastava

Школски одбор:

У име наставничког већа 1. Александра Станчул
  2. Бранислава Окука
  3. Арпад Пастор
У име савета родитеља 1. Драгана Зубанов
  2. Драган Мандић
  3. Давор Бабић
У име локалне самоуправе 1. Тамара Радловић, председник
  2. Ана Ђомпарин
  3. Зоран Попов

Списак одељења, старешина и представника Савета родитеља за 2021/2022. годину. Председник Савета родитеља је Милош Пандуров.

Одељење

Одељењски старешина

Савет родитеља

I 1

Невенка Чикић 

Тања Раца

I 2

Мирослава Сивчев

Данијела Давид

I 3

Јасмина Терзин

Слађана Косаренко Станаћев

II 1

Радмила Чуданов 

Драган Мандић

II 2

Светлана Суботички 

Јасмина Орашанин

II 3

Маријан Петров 

Давор Бабић

III 1

Јасмина Колдан 

Марко Славнић

III 2

Бранислава Окука 

Милош Пандуров

III 3

Јованка Јовановски 

Јелена Опачић

IV 1

Љиљана Јолић 

Љубица Милошевић

IV 2

Сања Јакшић

Нирвана Гачка

V 1

Зита Херцег

Лидија Вуколић

V 2

Марија Зивлак

Петар Петров

V 3

Светлана Угринов

Оливера Кантар

VI 1

Драгица Вукша 

Алкесандар Чудан

VI 2

Мирослав Грујић 

Сања Војводић

VI 3

Ардељан Бошков Милијана 

Татјана Шибул

VII 1

 Тања Раца Саша Стојшин

VII 2

Милица Познановић  Драгана Зубанов

VII 3

Николина Сувајџић

Александра Бунхарт

VIII 1

Драгица Средојев

Бранислав Шавија

VIII 2

Маја Дувњак 

Снежана Томић

VIII 3

Силвана Рељин 

Ана Накрајкућин