Učenje na daljinu

Dragi učenici, početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu počinje 17.marta 2020.godine. Fokus je na programskim sadržajima predmeta sa najvećim fondom časova.

Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji biće emitovani sadržaji na RTS kanalu 3. Svi sadržaji će biti dostupni i na platformi RTS Planeta gde se mogu naknadno i više puta pregledati. Protok podataka za ove sadržaje se neće naplaćivati.

Raspored nastave za osnovnu školu možete pratiti na sajtu ministarstva.

Za sve učenike od 1. do 7. razreda biće emitovani sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno. Prvi razred od 8:00, drugi od 9:10, treći od 10:20, četvrti od 11:30, peti od 12:40, šesti od 13:50 i sedmi od 15:00.

Za učenike 8.razreda biće emitovani sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno (matematika, srpski jezik i jedan od predmeta koji polažu na završnom ispitu) od 16:10 do 17:50.

Učenici će biti obavešteni o načinu komunikacije sa nastavnicima radi dodatnih uputstava nakon emitovanih sadržaja. Svoje produkte ili domaće zadatke učenici će nastavnicima dostavljati putem elektronske pošte ili putem odabrane onlajn platforme. Nastavnici će beležiti podatke o napredovanju učenika.

Nastvnici će evidentirati sve časove u elektronskom dnevniku sa napomenom o načinu realizacije (oblik i kanal komunikacije sa učenicima).

This entry was posted in Učenje na daljinu and tagged . Bookmark the permalink.