Zaposleni

Гордана Рацков директор
Татјана Кнежевић секретар – правник
Љубинка Кресоја шеф рачуноводства
Душица Угринов референт за административне послове

Стручни сарадници

Нада Зорић психолог школе
Мирјана Благојевић педагог школе
Снежана Данић библиотекар

Разредна настава

Радмила Чуданов разреднa настава
Светлана Суботички разреднa настава
Маријан Петров разреднa настава
Јасмина Колдан разреднa настава
Бранислава Окука разреднa настава
Јованка Јовановски разреднa настава
Сања Јакшић разреднa настава
Љиљана Јолић разреднa настава
Невенка Чикић разреднa настава
Мирослава Сивчев разреднa настава
Јасмина Терзин разреднa настава
Гизела Грабић разреднa настава (боравак)

Предметна настава

Драгица Вукша српскi језик и књижевност
Александра Станчул српскi језик и књижевност
Зита Херцег српскi језик и књижевност
Драгана Виденов енглески језик
Милица Познановић енглески језик
Марија Зивлак енглески језик
Милијана Бошков Ардељан немачки језик
Тања Раца немачки језик
Данило Боровница математика
Золтан Каналаш математика
Емилија Пећанац математика
Биљана Груловић физика
Марија Поповић физика
Лела Војводић хемија
Немања Божовић биологија
Драгица Средојев историја
Александар Коцкар историја
Мирослав Грујић географија
Александра Остојин географија
Зорица Рофа ликовна култура
Тања Ђурђевић музичка култура
Светлана Мирчић Вукобрат физичко васпитање
Борис Кнежевић физичко васпитање
Виктор Фелбаб физичко васпитање
Душан Радин техника и технологија
Силвана Рељин техника и технологија
Маја Дувњак информатика и рачунарство
Арпад Пастор информатика и рачунарство
Мирослав Бубало верска настава
Александар Стојков ромски језик
Ержебет Савановић мађарски језик

Помоћно техничко особље

Небојша Попадић домар/котлар
Милена Гашић сервирка
Рајка Демић сервирка
Даринка Адамовић спремачица
Ибоља Данић спремачица
Славица Стеванов спремачица
Весна Аранбашић спремачица
Биљана Тот спремачица
Љиљана Папић спремачица
Роберт Кираљ спремач
Дејан Иветић спремач
Бојан Вујин спремач