Tag Archives: Učenje na daljinu

Onlajn nastava – ponašanje

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, nastavnici i stručni saradnici će posebnu pažnju obratiti na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni … Continue reading

Posted in Učenje na daljinu | Tagged , | Comments Off on Onlajn nastava – ponašanje

Virtuelna učionica

Dragi učenici, poštovani roditelji hvala svima što zajedno sa svim učiteljima i nastavnicima ulažete veliki napor da se uspostavi kvalitetna nastava na daljinu. Prošla je prva nedelja učenja na daljinu u kojoj su učenici pratili nastavu preko RTS kanala 3. … Continue reading

Posted in Učenje na daljinu | Tagged , | Comments Off on Virtuelna učionica

Učenje na daljinu 2

Od danas počinje emitovanje nastave na RTS kanalu 3. Obaveza učenika je da odgledaju lekciju, zapišu šta je potrebno u svesku (datum, naziv lekcije itd), urade domaći. Predmetni nastavnici će ih kontaktirati za dalji način rada, pregledanje i slično. Ukoliko … Continue reading

Posted in Učenje na daljinu | Tagged | Comments Off on Učenje na daljinu 2

Učenje na daljinu

Dragi učenici, početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu počinje 17.marta 2020.godine. Fokus je na programskim sadržajima predmeta sa najvećim fondom časova. Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji biće emitovani sadržaji na RTS kanalu 3. Svi sadržaji … Continue reading

Posted in Učenje na daljinu | Tagged | Comments Off on Učenje na daljinu