Odluka o prekidu rada

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je danas doneo odluku o Prekidu obrazovno vaspitnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u periodu od 12.februara zaključno sa 21.februarom 2020.godine zbog bezbednosti i zdravlja dece, učenika i zaposlenih, a usled registrovanja inteziteta virusa gripa iznad epidemijskog praga.

Obavezuju se ustanove obrazovanja i vaspitanja da u roku od 8 dana od dana prestanka prekida obrazovno vaspitnog rada dostave Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje predlog nadoknade propuštenog rada.

Učenici ponovo kreću u školu 24.februara i to starija smena pre podne, a mlađa smena po podne.

Dotle budite zdravi.

This entry was posted in Školski život and tagged . Bookmark the permalink.