Kviz “Svet sova ušara”

U kvizu “Svet sova ušara” ekipa naše škole je osvojila 3. mesto.

Ekipa naše škole koju je predvodile nastavnice Danijela Trtić i Dragana Videnov osvojila je treće mesto u kvizu “Svet sova ušara”. Ekipu su činili Nataša Đurin, Filip Tunić i Vukašin Bulajić. Čestitamo!

Prilog: Danijela Trtić, nastavnica biologije

 

This entry was posted in Školski život, Takmičenja and tagged , . Bookmark the permalink.