Prva mobilnost Turska

U okviru Erasmus+ KA229 projekta Measure Me Up! direktorica Gordana Rackov i nastavnik matematike Danilo Borovnica su u periodu 23-29. oktobra bili u poseti školi Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji u Marmarisu, Turska gde je održana prva LTT (Learning Teaching Training) mobilnost za nastavnike škola učesnica u projektu.

Na ovoj mobilnosti (kick off meeting) 12 nastavnika iz šest partnerskih škola su imali radionice iz programiranja na univerzitetu u Mugli, radionice o pravljenju video igara u školi domaćinu, kao i sastanke na kojima su se dogovarali o daljim aktivnostima na projektu. Vrednost  ove mobilnosti nije samo u radionicama i sastancima već i u razgovorima koji su vođeni, razmeni iskustava.  Nastavnice engleskog jezika Ozge i Eda su sve odlično organizovale i dobro se pripremile tako da su učesnici imali samo najpozitivnije komentare na sva događanja. Nastavnici su imali priliku da razgovaraju sa regionalnim ministrom za prosvetu gde su razgovarali na temu stanja u prosveti u svakoj od zemalja učesnica.

Zbog situacije sa pandemijom  vreme realizacije razmena učenika i nastavnika je delimično izmenjeno:

  • IES Santisima trinidad, Baeza, Španija, februar 2022;
  • OŠ “Sveti Sava”, Kikinda, Srbija, mart 2022;
  • Colegiul Național “Octavian Goga”, Sibiu, Rumunija, maj 2022;
  • Nikola Tesla Szerb Iskola, Budimpešta, Mađarska, oktobar 2022;
  • OŠ “Vladimir Becić”, Osijek, Hrvatska, april 2023. i
  • Özel marmaris Çağdaş Bilim Koleji, Marmaris, Turska, maj 2023.

Koordinator projekta za našu školu, Danilo Borovnica i direktorica Gordana Rackov će predstaviti rezultate mobilnosti na nastavničkom veću, školskom odboru i savetu roditelja naše škole. Takođe će predstaviti projekat svim školama i lokalnim medijima.

Tim sastavljen od nastavnika i učenika će u narednom periodu odrediti učesnike mobilnosti u Španiji, kao i nosioce realizacije programa u Srbiji.

Poželimo nam svima dobro zdravlje i uspeh u realizaciji ovog projekta,

This entry was posted in Školski život and tagged , . Bookmark the permalink.