Projekti

eTwinning

Projekat KA229 Erasmus+ Measure me up! realizacija 2020-2022. godina.

Projekat Čarobna sprava je realizovan 2018/19. godine.

Projekat Čovek samo srcem dobro vidi 2019.

Projekat KA1 mobilnosti Erasmus+ Zajedno učimo bolje je realizovan 2017/18. godine.

Letnji kamp 2016.

Letnji kamp 2014.

Letnji kamp 2013.

Sportski kamp Bumerang 2014.

Sportski kamp Bumerang 2013.