Izmeri me

Obaveštavamo učenike, roditelje, nastavnike i sve prijatelje naše škole da je naša Erazmus+ projektna prijava Školskih partnerstava za razmene, Measure me up!, izabrana za finansiranje. Fond za realizaciju aktivnosti za našu školu je 30.200 evra. Kao i u slučaju Erasmus+ KA1 projekta mobilnosti nastavnika iz 2017. godine, naša škola je i ovaj put lider u realizovanju Erasmus+ KA229 projekta Školskih partnerstava za razmene. Ovaj projekat podrazumeva razmenu učenika i nastavnika iz šest zemalja koje učestvuju u ovom projektu.

Tokom boravka u školama-partnerima, učenici i nastavnici će naučiti novo, razmeniti iskustva, ali i podeliti svoja nova znanja po povratku. Takođe, naša škola će biti domaćin za 20 učenika i 10 nastavnika iz inostranstva. Koordinator projekta M2UP! za našu školu je nastavnik matematike Danilo Borovnica.

Partneri u ovom projektu i planirano vreme realizacije razmene:

  • IES Santisima trinidad, Ubeda, Španija, mart 2021;
  • Colegiul Național “Octavian Goga”, Sibiu, Rumunija, maj 2021;
  • Nikola Tesla Szerb Iskola, Budimpešta, Mađarska, septembar 2021;
  • OŠ “Sveti Sava”, Kikinda, Srbija, novembar 2021;
  • OŠ “Vladimir Becić”, Osijek, Hrvatska, april 2022. i
  • Özel marmaris çağdaş bilim koleji, Marmaris, Turska, maj 2022.

U okviru svake razmene putovaće dva nastavnika i četiri učenika, na sedam dana. Za ovu školsku godinu predviđeno je da učestvuju učenici sedmih razreda, a uskoro će biti objavljen konkurs i poziv za pisanje motivacionog pisma za one učenike koji žele da učestvuju. Nadamo se da će se situacija sa pandemijom virusa smiriti i dozvoliti nam da realizujemo aktivnosti onako kako je projektom i planirano.

Već postoji velika potražnja za stručnjacima sa visokim profilom u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). Iako postoji tehnološka revolucija, trenutne metode predavanja tih predmeta izgledaju nepovezano sa stvarnošću i zastarele. Naš cilj u ovom projektu je da doprinesemo smanjenju neusklađenosti veština pruženih našim učenicima i veština koje su stvarno tražene, zatim sticanje STE (A) M veština kao horizontalnog prioriteta, uključivanje primera iz stvarnog života, rad na novom pristupu koji je zasnovan na istraživanju i učenju obogaćenom IKT-om, kao i na saradničkim praksama.

Dakle, da bismo zakoračili u budućnost, odlučili smo da prvo pogledamo svoju prošlost. Nameravamo da istražimo svoje kulturno nasleđe kroz istoriju mernih alata i njihove primene u različitim oblastima kao što su poljoprivreda, jedrenje ili astronomija i uporedimo njihove sličnosti i razlike između zemalja učesnica. Učenici će naučiti istoriju i korisnost merenja, sprovešće sopstvena merenja tokom brojnih aktivnosti koje planiramo u svojoj školi, ali i tokom posete zemljama učesnicama.

Poželimo nam svima dobro zdravlje i puno uspeha u ovom projektu!

This entry was posted in Projekti and tagged , . Bookmark the permalink.