Nastava

Школски одбор:

У име наставничког већа 1. Александра Станчул
  2. Бранислава Окука
  3. Арпад Пастор
У име савета родитеља 1. Драгана Зубанов
  2. Драган Мандић
  3. Давор Бабић
У име локалне самоуправе 1. Тамара Радловић, председник
  2. Ана Ђомпарин
  3. Зоран Попов

Списак одељења, старешина и представника Савета родитеља за 2021/2022. годину. Председник Савета родитеља је Милош Пандуров.

Одељење

Одељењски старешина

Савет родитеља

I 1

Љиљана Јолић 

Драган Окука

I 2

Сања Јакшић

Данијел Митић

I 3

Снежана Данић

Јелена Мирковић

II 1

Невенка Чикић 

Бојан Телечки

II 2

Данијела Чусо

Аница Нинковић

II 3

Јасмина Терзин

Ана Дукић                                        

III 1

Радмила Чуданов 

Вукица Петровић

III 2

Светлана Суботички 

Маја Петков

III 3

Маријан Петров 

Давор Бабић

IV 1

Јасмина Колдан 

Силвана Рељин

IV 2

Бранислава Окука 

Борис Ступар

IV 3

Јованка Јовановски 

Јелена Опачић

V 1

Драгица Средојев

Даница Фазекаш

V 2

Маја Дувњак 

Небојша Баба

V 3

Силвана Рељин 

Мирослав Глишин

VI 1

Зита Херцег

Ана Поповић

VI 2

Марија Зивлак

Мирјана Николић Ћирић

VI 3

Светлана Угринов

Оливера Кантар

VII 1

Драгица Вукша 

Снежана Ђуровић

VII 2

Мирослав Грујић 

Марио Орашанин

VII 3

Милијана Ардељан Бошков  

Бранислав Поповицки

VIII 1

Лела Војводић

Драгана Грујић

VIII 2

Милица Познановић 

Ивана Глигорин

VIII 3

Николина Сувајџић

Александра Бунгхарт