Zaposleni

Гордана Рацков директор
Татјана Кнежевић секретар – правник
Љубинка Кресоја шеф рачуноводства
Душица Угринов референт за административне послове
Стручни сарадници
Нада Зорић психолог
Мирјана Благојевић педагог
Александра Станчул библиотекар
Разредна настава
Радмила Чуданов разреднa настава
Светлана Суботички разреднa настава
Маријан Петров разреднa настава
Јасмина Колдан разреднa настава
Бранислава Окука разреднa настава
Јованка Јовановски разреднa настава
Сања Јакшић разреднa настава
Снежана Данић разреднa настава
Љиљана Јолић разреднa настава
Невенка Чикић разреднa настава
Данијела Чусо разреднa настава
Јасмина Терзин разреднa настава
Гизела Грабић разреднa настава (боравак)
Предметна настава
Драгица Вукша српски језик и књижевност
Александра Станчул српски језик и књижевност
Зита Херцег српски језик и књижевност
Драгана Виденов енглески језик
Милица Познановић енглески језик
Марија Зивлак енглески језик
Милијана Бошков Ардељан немачки језик
Тања Раца (Ивана Радивојша) немачки језик
Данило Боровница математика
Золтан Каналаш математика
Mарија Поповић математика и физика
Биљана Груловић физика
Лела Војводић хемија
Немања Божовић биологија
Данијела Тртић биологија
Драгица Средојев историја
Александар Коцкар историја
Мирослав Грујић географија
Катарина Тубин ликовна култура
Андреа Давид музичка култура
Светлана Мирчић Вукобрат физичко васпитање
Борис Кнежевић физичко васпитање
Душан Радин техника и технологија
Силвана Рељин техника и технологија
Маја Дувњак информатика и рачунарство
Арпад Пастор информатика и рачунарство
Мирослав Бубало верска настава
Александар Стојков ромски језик
Чила Тот мађарски језик
Помоћно техничко особље
Небојша Попадић домар/котлар
Милена Гашић сервирка
Рајка Демић сервирка
Даринка Адамовић спремачица
Ибоља Данић спремачица
Славица Стеванов спремачица
Меланија Рацков спремачица
Биљана Тот спремачица
Љиљана Папић спремачица
Виргинија Татомиров спремачица
Роберт Кираљ спремач
Дејан Иветић спремач