O školi

Osnovna škola “Sveti Sava” se nalazi u blizini centra grada Kikinde. Osnovana je i počela sa radom 1960. godine. Ima ukupno 63 zaposlenih: direktor škole, sekretar, adminstrativni radnik, šef računovodstva, 47 nastavnika, domar, 2 servirke i 9 pomoćnih radnika.

U školi se obavlja obrazovno-vaspitni rad sa učenicima od 1. do 8. razreda. Danas škola ima 535 učenika raspoređenih u 24 odeljenja. Za učenike nižih razreda obezbeđen je produženi boravak. Naši učenici imaju priliku da proučavaju romski jezik i mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture. Takođe uče engleski i nemački jezik kao obavezne predmete.

Uspesi učenika na brojnim takmičenjima, konkursima i projektnim aktivnostima čine našu školu liderom u ovom regionu. Važno nam je da u školi i dalje razvijamo podsticajnu sredinu, da motivišemo učenike, roditelje i nastavnike i da u atmosferi poverenja, razumevanja i saradnje nastavimo da stvaramo školu za 21. vek.

PIB broj (VAT number) 101080252
PIC broj (PIC number) 915791066
OID broj (OID number) E10178046
eTwinning ID number 208023
Matični broj 08020841 od 24.6.1960.

Direktor: Gordana Rackov

Sekretar: Tatjana Knežević

Objekat Broj Površina
zgrada 1 4073m2
ucionica 31 1807m2
biblioteka 2 112m2
radionica 2 129m2
sala 1 713m2
kabineta 1 60m2
kuhinja 352 m2
Zbornica, kancelarije 6 840m2
Stambeni prostor 60m2