O školi

Osnovna škola “Sveti Sava” se nalazi u blizini centra grada Kikinde, osnovana je i počela sa radom 1960. godine. Ima 55 nastavnika, 7 članova osoblja, 12 pomoćnih radnika i 580 učenika u 2020.godini uzrasta od 7 do 15 godina. Naša škola je jedna od dve u Kikindi koja nudi dvojezično obrazovanje, na srpskom i mađarskom. Naši studenti takođe imaju priliku da proučavaju romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Takođe studiraju engleski i nemački jezik kao obavezne predmete.

PIB broj (VAT number) 101080252
PIC broj (PIC number) 915791066
OID broj (OID number) E10178046
eTwinning ID number 208023
Matični broj 08020841 od 24.6.1960

Direktor Vitomir Radak

Sekretar Dragana Tomić

ObjekatBrojPovršina
zgrada14073m2
ucionica311807m2
biblioteka2112m2
radionica2129m2
sala1713m2
kabineta160m2
kuhinja352 m2
Zbornica, kancelarije6840m2
Stambeni prostor60m2