Istorijat

Škola je osnovana 1960. pod imenom Moša Pijade.