Istorijat

Škola je osnovana 1951 pod imenom Moša Pijade