Za bolju školu

Na nastavničkom veću 25.8.2022.godine učesnici Erasmus+ projekta “Za bolju školu” (Gordana Rackov,  Danilo Borovnica i Miroslav Grujić) su predstavili svoja iskustva sa seminara na kojima su prisustvovali.

Projekat „Za bolju školu“ je odobren od strane Fondacije Tempus Srbija kao Erasmus+ projekat kratkoročni mobilnosti za nastavno osoblje pod brojem 2021-1-RS01-KA122-SCH-000014969. Trajanje projekta je  od 3.10.2021 do  3.10.2022.

Ciljevi projekta : Upotrebom novih tehnologija i metoda upravljanja da se stvori ambijent moderne škole po meri svakog deteta. Organizacijom rada po modelima modernih evropskih škola povećati efikasnost i saradnju timova koji već postoje.

U okviru ovog projekta predviđena su tri kursa u organizacijia European Academy of Creativity, Spain za stručno usavršavanje nastavnika OŠ Sveti Sava.

Ovo su nastavnici koji su išli na odgovarajuće seminari predviđene projektom:

Danilo Borovnica, nastavnik matematika – Digital Game-Based Learning and Augmented Reality for Schools u Barseloni, Španija u periodu 16.-21.5.2022.

Gordana Rackov, direktorica – Leadership and Management in Schools u Valensiji, Španija u periodu 16.-21.5.2022.

Grujić Miroslav, nastavnik geografije – A European School for All Children u Barseloni, Španija u periodu 4.-9.7.2022.

This entry was posted in Projekti and tagged , . Bookmark the permalink.