Upis prvaka

Poštovani roditelji i dragi budući prvaci,

Do 15. februara 2021. data vam je mogućnost da se opredelite za upis deteta u željenu osnovnu školu za školsku 2021/22. godinu. Dovoljno je da dođete i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Potrebni podaci o detetu:

  • Ime i prezime deteta
  • Ime jednog roditelja
  • Matični broj (JMBG) deteta
  • Datum rođenja deteta
  • E-mail
  • Telefon 
  • Adresa stanovanja
  • Vrtić u koji je išlo dete

Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 500-774.

This entry was posted in Školski život and tagged . Bookmark the permalink.