Здравље је наше благо

Током Дечије недеље у нашој школи су реализоване тематске активности са циљем подизања свести ученика о неопходности поштовања мера здравствене заштите ради смањивања ризика од болести. Ученици првог, шестог и седмог разреда активно су учествовали на занимљивим часовима које су осмислиле учитељице Невенка Чикић, Мирослава Сивчев, Јасмина Терзин и Зорица Кочиш-Павловић, наставница грађанског васпитања. Часови представљају практичну примену знања стечених у оквиру програма обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу и безбедности ученика. Обуку „Развој међупредметне компентенције Одговоран однос према здрављу“, реализовала је Мирјана Благојевић, педагог школе.

This entry was posted in Školski život and tagged . Bookmark the permalink.