Kreativnost za budućnost – nov Erasmus+ projekat u našoj školi

Trud se još jednom isplatio i Erasmus+ projekat pod nazivom “Kreativnost za budućnost” odobren je za finansiranje od strane Fondacije Tempus. Naši nastavnici osmislili su interesantan i kreativan projekat čiji je kvalitet prepoznat u stručnim krugovima.

Tokom projekta “Kreativnost za budućnost” šest nastavnika naše škole pohađaće u Amsterdamu kurseve stručnog usavršavanja: “21st Century Skills for Teachers and Students”,  “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” i ” ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity”. Nakon kurseva, učesnici projekta će sa učenicima na nastavi i vannastavnim aktivnostima implementirati naučeno i na taj način podići kvalitet rada u našoj školi na viši nivo.

Ciljevi ovog projekta su da savremenim i kreativnim radom naša škola postane moderna evropska škola, da kreativnim metodama i novim tehnologijama povežemo teoriju i stvarni život i da  stvorimo ambijent moderne škole kreativnih nastanika i motivisanih učenika.

 

This entry was posted in Projekti and tagged , , . Bookmark the permalink.