Izmena kalendara

Odlukom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje izmenjen je kalendar rada škola na teritoriji AP Vojvodine.

Umesto prolećnog raspusta u periodu 10.-20.april 2020. nastava će se odvijati na sledeći način:

10.-13.april edukativni sadržaji u vezi sa praznikom kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika

14.-16.april redovna nastava na daljinu

17.-20.april edukativni sadržaji u vezi sa praznikom kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vreme učenika

This entry was posted in Školski život, Učenje na daljinu and tagged , . Bookmark the permalink.