Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Početak zimskog raspusta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Završni ispit 2013.

 

Pripreme iz matematike 2013.

Rešenja zadataka iz matematike više nisu dostupni na našem sajtu pošto je ucislobodno.com uklonio besplatne video materijale sa svim rešenjima zadatak iz zbirke za završni ispit na njihovom sajtu i počeo da ih naplaćuje. Projekat koji je bio besplatan, danas je dostupan samo onima koji imaju para. Učite slobodno.

Pripreme iz srpskog 2013.

Na ovoj stranici su prikazana rešenja svih zadataka iz Zbirke za završni ispit za 2013. godinu. Zbirka za pripremu završnog ispita iz srpskog jezika sadrži veliki broj zadataka koji su ponovljeni iz ranijih godina. Novi zadaci su obeleženi plavom bojom. Rešenja zadataka iz srpskog jezika izradili su: Poslovni inkubator Zrenjanin, "HD Film" i Školska uprava Zrenjanin, uz čiju dozvolu su i postavljeni na našem sajtu. Zbirku zadataka iz srpskog jezika za 2013. godinu u PDF formatu možete skinuti sa naše Web stranice namenjene polaganju završnog ispita ovde.

Osnovni nivo


Veština čitanja i razumevanja pročitanog

Zadatak 1

Zadatak 6

Zadatak 11

Zadatak 16

Zadatak 21

Zadatak 26

Zadatak 2

Zadatak 7

Zadatak 12

Zadatak 17

Zadatak 22

Zadatak 27

Zadatak 3

Zadatak 8

Zadatak 13

Zadatak 18

Zadatak 23

Zadatak 28

Zadatak 4

Zadatak 9

Zadatak 14

Zadatak 19

Zadatak 24

Zadatak 29

Zadatak 5

Zadatak 10

Zadatak 15

Zadatak 20

Zadatak 25

Zadatak 30

Zadatak 31

 


Pisano izražavanje

Zadatak 36

Zadatak 41

Zadatak 46

Zadatak 51

Zadatak 56

Zadatak 32

Zadatak 37

Zadatak 42

Zadatak 47

Zadatak 52

Zadatak 57

Zadatak 33

Zadatak 38

Zadatak 43

Zadatak 48

Zadatak 53

Zadatak 34

Zadatak 39

Zadatak 44

Zadatak 49

Zadatak 54

Zadatak 35

Zadatak 40

Zadatak 45

Zadatak 50

Zadatak 55

 


Gramatika, leksika, narodni i književni jezik

 

Zadatak 61

Zadatak 71

Zadatak 81

Zadatak 91

Zadatak 101

 

Zadatak 62

Zadatak 72

Zadatak 82

Zadatak 92

Zadatak 102

 

Zadatak 63

Zadatak 73

Zadatak 83

Zadatak 93

Zadatak 103

 

Zadatak 64

Zadatak 74

Zadatak 84

Zadatak 94

Zadatak 104

 

Zadatak 65

Zadatak 75

Zadatak 85

Zadatak 95

Zadatak 105

 

Zadatak 66

Zadatak 76

Zadatak 86

Zadatak 96

Zadatak 106

 

Zadatak 67

Zadatak 77

Zadatak 87

Zadatak 97

Zadatak 107

Zadatak 58

Zadatak 68

Zadatak 78

Zadatak 88

Zadatak 98

Zadatak 108

Zadatak 59

Zadatak 69

Zadatak 79

Zadatak 89

Zadatak 99

Zadatak 109

Zadatak 60

Zadatak 70

Zadatak 80

Zadatak 90

Zadatak 100

Zadatak 110

         

Zadatak 111

         

Zadatak 112

         

Zadatak 113

 


Književnost


Zadatak 116

Zadatak 121

Zadatak 126

Zadatak 131

Zadatak 136

Zadatak 117

Zadatak 122

Zadatak 127

Zadatak 132

Zadatak 137

Zadatak 118

Zadatak 123

Zadatak 128

Zadatak 133

Zadatak 138

Zadatak 114

Zadatak 119

Zadatak 124

Zadatak 129

Zadatak 134

Zadatak 139

Zadatak 115

Zadatak 120

Zadatak 125

Zadatak 130

Zadatak 135

Zadatak 140

Zadatak 141 

 


Srednji nivo


Veština čitanja i razumevanja pročitanog


Zadatak 146

Zadatak 151

Zadatak 156

Zadatak 161

Zadatak 142

Zadatak 147

Zadatak 152

Zadatak 157

Zadatak 162

Zadatak 143

Zadatak 148

Zadatak 153

Zadatak 158

Zadatak 163

Zadatak 144

Zadatak 149

Zadatak 154

Zadatak 159

Zadatak 164

Zadatak 145

Zadatak 150

Zadatak 155

Zadatak 160

Zadatak 165

 


Pisano izražavanje

Zadatak 166

Zadatak 171

Zadatak 176

Zadatak 181

Zadatak 167

Zadatak 172

Zadatak 177

Zadatak 182

Zadatak 168

Zadatak 173

Zadatak 178

Zadatak 183

Zadatak 169

Zadatak 174

Zadatak 179

Zadatak 170

Zadatak 175

Zadatak 180

 


Gramatika, leksika, narodni i književni jezike


Zadatak 191

Zadatak 201

Zadatak 211

Zadatak 221

Zadatak 192

Zadatak 202

Zadatak 212

Zadatak 222

Zadatak 193

Zadatak 203

Zadatak 213

Zadatak 223

Zadatak 184

Zadatak 194

Zadatak 204

Zadatak 214

Zadatak 224

Zadatak 185

Zadatak 195

Zadatak 205

Zadatak 215

Zadatak 225

Zadatak 186

Zadatak 196

Zadatak 206

Zadatak 216

Zadatak 187

Zadatak 197

Zadatak 207

Zadatak 217

Zadatak 188

Zadatak 198

Zadatak 208

Zadatak 218

Zadatak 189

Zadatak 199

Zadatak 209

Zadatak 219

Zadatak 190

Zadatak 200

Zadatak 210

Zadatak 220

 


Književnost

Zadatak 226

Zadatak 231

Zadatak 236

Zadatak 241

Zadatak 246

Zadatak 251

Zadatak 227

Zadatak 232

Zadatak 237

Zadatak 242

Zadatak 247

Zadatak 252

Zadatak 228

Zadatak 233

Zadatak 238

Zadatak 243

Zadatak 248

Zadatak 253

Zadatak 229

Zadatak 234

Zadatak 239

Zadatak 244

Zadatak 249

Zadatak 254

Zadatak 230

Zadatak 235

Zadatak 240

Zadatak 245

Zadatak 250

Zadatak 255

         

Zadatak 256

 


Napredni nivo  


Veština čitanja i razumevanja pročitanoga


Zadatak 261

Zadatak 266

Zadatak 271

Zadatak 257

Zadatak 262

Zadatak 267

Zadatak 258

Zadatak 263

Zadatak 268

Zadatak 259

Zadatak 264

Zadatak 269

Zadatak 260

Zadatak 265

Zadatak 270

 


Pisano izražavanje 


Zadatak 276

Zadatak 281

Zadatak 272

Zadatak 277

Zadatak 273

Zadatak 278

Zadatak 274

Zadatak 279

Zadatak 275

Zadatak 280

 


Gramatika, leksika, narodni i književni jezik


Zadatak 291

Zadatak 301

Zadatak 311

Zadatak 282

Zadatak 292

Zadatak 302

Zadatak 312

Zadatak 283

Zadatak 293

Zadatak 303

Zadatak 313

Zadatak 284

Zadatak 294

Zadatak 304

Zadatak 314

Zadatak 285

Zadatak 295

Zadatak 305

Zadatak 286

Zadatak 296

Zadatak 306

Zadatak 287

Zadatak 297

Zadatak 307

Zadatak 288

Zadatak 298

Zadatak 308

Zadatak 289

Zadatak 299

Zadatak 309

Zadatak 290

Zadatak 300

Zadatak 310

 


Književnost


Zadatak 321

Zadatak 331

Zadatak 341

Zadatak 322

Zadatak 332

Zadatak 342

Zadatak 323

Zadatak 333

Zadatak 343

Zadatak 324

Zadatak 334

Zadatak 344

Zadatak 315

Zadatak 325

Zadatak 335

Zadatak 345

Zadatak 316

Zadatak 326

Zadatak 336

Zadatak 346

Zadatak 317

Zadatak 327

Zadatak 337

Zadatak 347

Zadatak 318

Zadatak 328

Zadatak 338

Zadatak 348

Zadatak 319

Zadatak 329

Zadatak 339

Zadatak 349

Zadatak 320

Zadatak 330

Zadatak 340

Zadatak 350


Pripreme iz mađarskog 2013.

"HDFilm" Zrenjanin je nedavno vratio video materijale od prošle godine koji predstavljaju rešenja zadataka iz zbirke za školsku 2011/12. godinu. U njima se ne nalaze rešeni novi zadaci koji se pojavljuju u odnosu na zbirku od prošle godine. Zadaci za koje nema ponuđena rešenja iz zbirke za školsku 2012/13. godinu su: 1, 2, 3 , 4, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

Rešenja zadataka iz maternjeg jezika izradili su: Poslovni inkubator Zrenjanin, "HD Film" i Školska uprava Zrenjanin, uz čiju dozvolu su i postavljeni na našem sajtu. Profesori će rešavati zadatke kakvi će se najverovatnije naći na testovima. Zbirku zadataka iz mađarskog jezika za 2013. godinu u PDF formatu možete skinuti sa naše Web stranice namenjene polaganju završnog ispita ovde.

Az új feladatok, amelyek nem felelnek meg a 2012-es évi feladatgyűjteménynek: 1, 2, 3 , 4, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 88, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Minden új feladat az alapszinten talalálható és nincs megmagyarázva a videókban. 

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5. rész 

6. rész 

7. rész 

8. rész 

 

9. rész 

 

10. rész 

11. rész 

12. rész 

13. rész 

14. rész

15. rész

Školski Google Webmail

MailRed