{tab=Zbirke za završni ispit}

Elektronske verzije zbirki zadataka iz matematike, maternjeg jezika i iz kombinovanih predmeta, na srpskom i mađarskom jeziku, identične su sa originalim štampanim verzijama. 

Školska 2014/15. godina

Zbirka za matematiku - sr - 2014-15

     

Zbirka za srpski - sr - 2014-15

     

Zbirka za kombinovani test - sr - 2014-15 

Zbirka za matematiku - hu - 2014-15       Zbirka za madjarski - hu - 2014-15       Zbirka za kombinovani test - hu - 2014-15

Školska 2013/14. godina

Zbirka matematika - sr - 2013-14 Page_001

     

Zbirka srpski jezik - 2013-14 Page_001

     

Zbirka za kombinovani test - sr - 2013-14 Page_01 

Zbirka matematika - hu - 2013-14 Page_001       Zbirka madjarski jezik - 2013-14 Page_001       Zbirka za kombinovani test - hu - 2013-14 Page_01 

Školska 2012/13. godina

Zbirka matematika - sr - 2012

   

Zbirka srpski jezik - 2012

   

Zbirka matematika - hu - 2012

   

Zbirka madjarski jezik - 2012 


Školska 2011/12. godina

zbirka matematika - sr      zbirka srpski      zbirka matematika - hu      zbirka madjarski

Školska 2010/11. godina

zbirka matematika - sr      zbirka srpski      zbirka matematika - hu      zbirka madjarski

{tab=Testovi i rešenja završnih ispita}

Školska 2017/18. godina

Završni ispit – jun 2018.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

 

Srpski jezik

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

 

 

Probni završni ispit – april 2018.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Matematika - mađarski

Srpski jezik

Mađarski jezik

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija


 


Školska 2016/17. godina 

Završni ispit – jun 2017.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

 

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

 

Srpski jezik

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

 

 

Probni završni ispit – april 2017.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Srpski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Mađarski jezik

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija
Školska 2015/16. godina 

Završni ispit – jun 2016.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

 

Srpski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

 

 

Probni završni ispit – april 2016.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

 


Školska 2014/15. godina 

Završni ispit – jun 2015.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

 

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

 

 

Probni završni ispit – april 2015.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99 Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

 


Školska 2013/14. godina

Završni ispit – jun 2014.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

 

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

 

   

Probni završni ispit – maj 2014.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 


Školska 2012/13. godina  

Sve kombinacije testova
pripremljenih za završni ispit - jun 2013.

 

Kombinacija 1

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Kombinacija 2

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Kombinacija 3

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Kombinacija 4

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

 

Probni završni ispit – maj 2013.

 

Test

Rešenje

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - srpski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Kombinovani - mađarski
biologija, istorija, geografija, fizika i hemija

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. razred
Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. razred
Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. razred
Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. razred
Priroda i društvo - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. razred
Priroda i društvo - mađarski

Junior Icon 99

 

Probni završni ispit – decembar 2012.

 

Test

Rešenje

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 


Školska 2011/12. godina

Završni ispit – jun 2012.

 

Test

Rešenje

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Neiskorištene kombinacije testova
pripremljenih za završni ispit

 

Kombinacija 2

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

 

Kombinacija 3

Testovi

Rešenja

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Probni završni ispit – april 2012.

 

Test

Rešenje

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik Junior Icon 99  Junior Icon 99

Kombinovani test
biologija, istorija, geografija, fizika

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 


Školska 2010/11. godina  

Završni ispit – jun 2011.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Neiskorištene kombinacije testova
pripremljenih za završni ispit

 

Kombinacija 1

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Kombinacija 2

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

 

Kombinacija 3

Testovi

Rešenja

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Mađarski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

 

Probni završni ispit – maj 2011.

 

Testovi

Rešenja

Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Matematika - mađarski

Junior Icon 99

Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. Razred
Matematika - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. Razred
Srpski jezik

Junior Icon 99

Junior Icon 99

Završni ispit za 4. Razred
Priroda i društvo - srpski

Junior Icon 99

Junior Icon 99

{tab=Rešenja zadataka iz zbirki}

Pripreme za završni ispit

Video 1
Pripreme za završni ispit 2013.