Spisak odeljenja sa podacima o starešinama i brojem učenika za školsku 2018/19. godinu.

Odeljenje
Starešine
I1
Ljiljana Jolić
I2
Gordana Rackov
I3
Jasmina Ciganović
II1
Nevenka Čikić
II2
Miroslava Sivčev
II3
Mirjana B. Limbahter
III1
Radmila Čudanov
III2
Svetlana Subotički
III3
Jasmina Terzin
III4
Marijan Petrov
IV1
Jasmina Koldan
IV2
Branislava Okuka
IV3
Jovanka Jovanovski
V1
Emilija Pećanac
V2
Maja Duvnjak
V3
Silvana Reljin
VI1
Lela Stančić
VI2
Marija Dimitrić
VI3
Marija Zivlak
VI4
Zita Herceg
VII1
Dragica Sredojev
VII2
Miroslav Grujić
VII3
Dragica Vukša
VII4
Milan Danić
VII5
Laslo Kovač
VIII1
Mirjana Blagojević
VIII2
Milica Poznanović
VIII3
Zoltan Kanalaš
VIII4
Tanja Raca
VIII5
Erno Sattler