Spisak odeljenja sa podacima o starešinama za školsku 2019/20. godinu.

Odeljenje
Starešine
I1
Jasmina Koldan
I2
Branislava Okuka
I3
Jovanka Jovanovski
II1
Ljiljana Jolić
II2
Gordana Rackov
III1
Nevenka Čikić
III2
Miroslava Sivčev
III3
Mirjana B. Limbahter
IV1
Radmila Čudanov
IV2
Svetlana Subotički
IV3
Jasmina Terzin
IV4
Marijan Petrov
V1
Tanja Raca
V2
Milica Poznanović
V3
Tatjana Đurđević
VI1
Emilija Pećanac
VI2
Maja Duvnjak
VI3
Silvana Reljin
VII1
Lela Vojvodić
VII2
Marija Dimitrić
VII3
Marija Zivlak
VII4
Zita Herceg
VIII1
Dragica Sredojev
VIII2
Miroslav Grujić
VIII3
Dragica Vukša
VIII4
Mirjana Blagojević
VIII5
Laslo Kovač