Na ovoj stranici možete pogledati video uputstva koji obuhvataju osnove rada u programu za obradu fotografija i slika GIMP. Video uputstva su namenjena učenicima 6. razreda koji iz predmeta Informatika i računarstvo izučavaju ovaj program.

Ukoliko se pojave novi tutorijali biće postavljeni prvo na web sajtu: arpadpastor.wordpress.com

Instalacija GIMP-a

Pokretanje programa i osnovna podešavanja

Preuzimanje materijala za vežbanje i osnovne radnje u programu

Slojevi, selekcije, pomeranje, transformacija i uklanjanje nepotrebnih delova slike

Dodavanje slike, opcije slojeva, preliv boja, dodavanje sloja i unos teksta

Komande Klon, Perspektiva i Lekar

Komanda Lekar, filteri i promena rezolucije