Na ovoj stranici možete preuzeti programe koji su besplatni ili za koje je naša škola nabavila licencu i koji se koriste u nastavi dva predmeta:

  • Tehničko i informatičko obrazovanje, i
  • Informatika i računarstvo.


Tehničko i informatičko obrazovanje

progeCAD 2016 Professional - 5. i 7. razred - školska licenca, važi do 2. oktobra 2015. godine

Koristi se na osnovu plana i programa za tehničko i informatičko obrazovanje, za učenike 7. razreda. Može se koristiti i u 5. razredu za demonstraciju rada programa učenicima ili zajedno uz praćenje nastavnika na video projektoru učenici mogu da izrade jednostavan tehnički crtež. Ovaj program služi za izradu tehničke dokumentacije u 2D projektovanju, namenjen inženjerima i tehničarima svih tehničkih struka. Po svom izgledu interfejsa i komandi jako je sličan AutoCAD-u. Firma progeSOFT s.a.s. je omogućila fakultetima i školama da potpuno besplatno koriste program progeCAD 2010 Professional u obrazovne svrhe. Edukativna licenca je izdata na zahtev OŠ "Sveti Sava" i potpuno je funkcionalna jednu godinu. Edukativnu verziju potpuno legalno mogu da koriste nastavnici i učenici, kako na školskim, tako i na kućnim računarima, dokle god je koriste u obrazovnom procesu. Program je ZABRANJEN za korišćenje u komercijalne svrhe.

OVA LICENCA VAŽI SAMO ZA UČENIKE I NASTAVNIKE OŠ "SVETI SAVA" IZ KIKINDE. SVAKA ZLOUPOTREBA LICENCE JE KAŽNJIVA.

UPUTSTVO ZA PREUZIMANJE FAJLOVA: kada se učita stranica za preuzimanje potrebno je skinuti sve fajlove koji se nalaze na toj stranici. Preuzete fajlove treba da otpakujete, što možete uraditi pomoću besplatnog programa 7zip. Pokrenite prvi fajl (...part1.rar) sa ovim programom i otpakujte ga. Da biste preuzete fajlove otpakovali potrebno je uneti lozinku. Za lozinku se obratite nastavniku Arpadu Pastoru. Kada fajlove otpakujete, pokrenite fajl PCAD2016PROENG.EXE. U toku instalacije potrebno je da potvrdite instalaciju drajvera (Install). Posle instalacije pri pokretanju programa treba uneti serijski broj koji je dat u fajlu 0 - Serijski broj progeCAD 2015-16.txt.


Google SketchUp 6 - 5. i 6. razred - besplatan program

Koristi se na osnovu plana i programa za tehničko i informatičko obrazovanje, za učenike 7. razreda. Može se koristiti i u 5. razredu za demonstraciju rada programa učenicima ili zajedno uz praćenje nastavnika na video projektoru učenici mogu da izrade jednostavan tehnički crtež. Program je namenjen za 3D modeliranje objekata. Za instalaciju na operativnom sistemu Windows 7 potrebno je pridržavati se sledećeg uputstva:

    • pre instalacije potrebno je da na izvršni fajl kliknete desnim klikom i izaberete opciju Properties, posle čega se otvara dijalog prozor;
    • u novo otvorenom dijalog prozoru treba da izaberete karticu Compatibility, potom čekirajte opciju Run this program in compatibility for: i u padajućoj listi izaberite Windows XP (Service Pack 3);
    • na istoj kartici čekirajte i opciju Run this program as an administrator i potom kliknite na dugme OK;
    • posle ovoga možete da započnete standardnu instalaciju ovog programa.

Envisioneer Express 7 - 6. razred besplatan program

Program služi za planiranje i uređivanje unutrašnjosti kuća ili stanova. Sadrži velik broj elemenata nameštaja koje možete slagati u 2D crtežu, kao i da pogledate kako to izgleda u 3D prostoru. Postoji i mogućnost preuzimanja novih elemenata. Program se preuzima iz dva dela. Kada preuzmete oba fajla potrebno je da pokrenete proceduru raspakivanja startujući part1.rar fajl. Dobićete folder u kom se nalazi instalacioni fajl programa. Program se standardno instalira.
UPUTSTVO ZA PREUZIMANJE FAJLOVA: kada se učita stranica za preuzimanje potrebno je skinuti sve fajlove koji se nalaze na toj stranici. Preuzete fajlove treba da otpakujete, što možete uraditi pomoću besplatnog programa 7zip. Pokrenite prvi fajl (...part1.rar) sa ovim programom i otpakujte ga.

Sweet Home 3D 3.3 - 6. razred - besplatan program

Ovaj program je alternativa programu Envisioneer Express 7. Ovaj program je za planiranje i uređivanje unutrašnjosti kuća ili stanova. Program sadrži velik broj elemenata nameštaja koje možete slagati u 2D crtežu, kao i da pogledate kako to izgleda u 3D prostoru. Postoji i mogućnost preuzimanja novih elemenata. Program se standardno instalira.
Dia 0.97.2 - 8. razred - besplatan program

Besplatan program pomoću kojeg može da se izradi crtež i električna šema strujnih kola. Posle preuzimanja potrebno je instalirati program koji se standardno obavlja i potom pokrenuti instalaciju dodatnih simbola koji se nalaze u folderu Dodatak - Diashapes 0.2.2.Informatika i računarstvo

Gimp 2.8.0 - 6. razred - besplatan program
 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) je najpopularnija besplatna aplikacija za obradu/stvaranje računarskih slika za Linux operativni sistem, koja je dostupna i kao komercijalna aplikacija. Ovaj program ima jako dobru podršku za razne filtere koji se koriste pri radu sa računarskom grafikom pa je čak po kvaliteti upoređivan i sa Adobe Photoshopom. GIMP je dostupan i za Microsoft Windows operativni sistem. Među jezicima na koje je lokalizovan je srpski i mađarski.
Inkscape 0.48.2-1 - 6. razred - besplatan program
 

Inkscape je vektorsko–grafički program za crtanje distribuiran pod GNU-ovom opštom javnom licencom. Dostupan je u operativnim sistemima Linux, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft Windows. Iskazani cilj je da ovaj program postane moćna grafička alatka u potpunosti u skladu sa standardima XML, SVG i CSS. Ipak, Inkscape-ova implementacija standarda SVG i CSS je još uvek nepotpuna. Najuočljiviji je nedostatak podrške za animaciju i SVG fontove. Inkscape ima višejezičku podršku, čak i za komplikovana pisma, što je opcija koju trenutno ne podržava većina komercijalnih aplikacija za vektorsku grafiku. Među jezicima na koje je lokalizovan je srpski i mađarski.


Dev-C++ - x32 ili Dev-C++ - x64 5 - 8. razred - besplatan program

Bloodshed Dev-C++ je softverski paket u kom se izrađuju programi u C/C++ jeziku. Ovaj program se koristi za potrebe računarske sekcije u pripremi za takmičenje iz informatike.
Scratch 2 - 7. razred - besplatan program

Scratch je novi programski jezik koji omogućava lako kreiranje interaktivnih priča, igara i animacija kao i deljenje vaših projekata sa drugim programerima preko weba. Scratch se koristi u više zemalja za početno učenje programiranja. Razvila ga je grupa Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab-u uz finasijsku podršku National Science Foundation, Intel Foundation i MIT Media Lab research consortia. Scratch je sredstvo kojim na zanimljiv način može da se upoznaju učenici sa osnovnim elementima programske logike i ilustruju osnovne karakteristike aplikativnih programa koji rade pod operativnim sistemom Windows.
Videopad 2.4 - 7. razred - besplatan program

Videopad je program za obradu, montažu video materijala. Montaža videa se koristi na svim televizijama, kada god se pravi neka emisija, film, muzički spot, dokumentarni film,... Na časovima informatike smo prinuđeni da koristimo staru verziju 2.4, koju možete preuzeti na ovoj stranici. Nažalost samo ova verzija je upotrebljiva u digitalnom kabinetu na MPS serverima, ali je sasvim dovoljna da se prvi koraci obrade video materijala nauče. Nove verzije ovog programa malo drugačije izgledaju i zbog potrebe nastave najbolje je da preuzmete ovu stariju verziju.