Učenici i nastavnici naše škole pokreću ili se rado uključuju u brojne projekte u zemlji i inostranstvu, sve u cilju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada.

Postoje i specifične vannastavne aktivnosti i takmičenja koja su ustanovljena kako bi se afirmisalo znanje i napredak učenika.

Kviz „Putovanje kroz znanje”

Jedna od specifičnosti škole je kviz-takmičenje „Putovanje kroz znanje“ u kome se takmiče učenici 5-8. razreda naše škole. Kviz je ustanovljen školske 2002/03. godine i od tada ga organizujemo svake godine. Ideja je potekla od nekolicine nastavnika entuzijasta, a podsticaj smo dobili iz nastavne prakse. Naime, u izvesnom broju odeljenja uočili smo negativan stav prema učenju i pokazivanju znanja. Razmišljali smo kako da promenimo neprijateljski stav prema učenicima koji se ističu znanjem i radom i smišljen je kviz u kojem se promovišu pamet, znanje, obaveštenost i snalažljivost u datoj situaciji.

Takmičenje je ekipno. Svaku odeljenjsku zajednicu predstavlja pet učenika koji na preliminarnom testu osvoje najviše poena. Oni se takmiče u ime svog kolektiva. Naročito se trudimo da razvijamo kolektivni duh, te susretima prisustvuju odeljenjske zajednice takmičarskih ekipa. Takmičarima je dozvoljeno da od svojih drugova i drugarica zatraže pomoć ukoliko nisu sigurni u svoj odgovor. Na taj način u igru su uključeni svi učenici jednog odeljenja. Kviz se sastoji od tri igre: brzi prsti, asocijacije i pitalice.

Pitanja se tiču i školskih i vanškolskih znanja, a pokrivaju mnoge oblasti života, nauke, kulture, umetnosti, sporta i zabave. Kreiraju ih nastavnici i školski psiholog. Za potrebe kviza profesor informatike sačinio je poseban kompjuterski program, tako da se takmičenje odvija uz podršku opreme informatičkog kabineta i medijateke i uz učešće profesora informatike i medijatekarke.

Kviz podrazumeva sedam susreta. Najpre se sastaju predstavnici odeljenja iste generacije (od 5. do 8. razreda). U dalji krug takmičenja idu po dve najbolje ekipe. Slede dva susreta u kojima se takmiče ekipe susednih generacija, a u finale odlaze po dve pobedničke ekipe iz oba susreta, dakle četiri. Pobednički tim osvaja jednodnevnu ekskurziju za svoju odeljenjsku zajednicu.

Kviz je veoma dobro prihvaćen kod učenika zbog negovanja takmičarskog duha, duha zajedništva i druženja.

Putovanje kroz znanje

Svetosavska mozgalica

Svetosavsaka mozgalica je matematičko takmičenje koje se održava od školske 2005/06. godine. Cilj takmičenja je povećanje interesovanja za matematičke i prirodne nauke, razvijanje logičkog i kombinatornog razmišljanja, afirmisanje vrednih učenika.

Liste zadataka sastavljaju učitelji i nastavnici škole. Zadaci su raznovrsni i zanimljivi, raspoređeni od lakših ka težim, tako da svaki učenik može da bira prema svojim sposobnostima.  

Svaki zadatak ima pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. Takmičenjem su obuhvaćeni svi razredi od prvog do osmog. Pošto je interesovanje veliko, prvo se organizuju kvalifikacije u okviru odeljenja. Najbolji iz svojih odeljenja, oko 150 učenika, učestvuju na finalnom takmičenju, koje se održava na Dan škole. Pobednici takmičenja (prva tri mesta u svakom razredu) dobijaju prigodne nagrade koje im se uručuju na svečanoj priredbi povodom Dana škole, a u prisustvu roditelja, učenika i nastavnika.

Takmičenje Lepo pisanje”

Školske 2008/09. je u okviru obeležavanja Dаnа škole prvi put bilo orgаnizovаno tаkmičenje u lepom pisаnju. Učestvovаli su odаbrаni učenici iz svаkog odeljenjа mlađe smene. Od naredne, 2009/10. godine takmiče se i učenici 5. i 6. razreda. Ovo tаkmičenje smo ustаnovili kаo sećаnje nа prerаno preminulu učiteljicu Natašu Tаnju Rаdovаnović, kojа je bilа vičnа ovoj veštini, te nаm je nаmerа dа ono postаne trаdicijа. Svesni smo dа u dаnаšnje vreme tehnologije i informаtike decа mnogo vremenа provode zа rаčunаrom igrаjući igrice, stogа želimo dа ovim tаkmičenjem rаzvijаmo urednost i pedаntnost učenikа i dа sаčuvаmo trаdiciju i lepotu obа nаšа pismа.

Lepo pisаnje ili kаligrаfijа jeste „umetnost dаvаnjа forme znаkovimа nа izrаžаjаn, humoristički i vešt nаčin“. Uverili smo se dа se deci veomа dopаdа što imаju priliku dа pokаžu svoj tаlenаt zа lepo pisаnje. Nаjbolje učenike koji osvoje prvo, drugo i treće mesto škola nаgrаđuje prigodnim poklonima nа centrаlnoj svečanoj priredbi povodom Dаna škole.