Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Početak zimskog raspusta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Zeleni Banat

Tokom aprila i maja meseca 2012. godine  u okviru projekta „Zeleni Banat“ održano je više od 20 predavanja u svim osnovnim školama opštine Kikinda. Projekat „Zeleni Banat“ realizuje se u partnerstvu Opštine Kikinda i Opštine Žombolj, a u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

S obzirom na to da jedan od ciljeva navedenog projekta predstavlja edukacija mladih i podizanje njihove ekološke svesti, Opština Kikinda je organizovala seriju predavanja iz oblasti zaštite životne sredine. Predavanja su, u saradnji sa nastavnim osobljem, organizovana u okviru redovnih školskih aktivnosti, a njihova realizacija poverena je stručnjacima iz Zavoda za javno zdravlje Kikinda. Okvirni plan predavanja, odnosno teme, bile su sledeće:

  • Šume su pluća grada i sela;
  • Očuvajmo ozonski omotač, sprečimo efekat staklene bašte;
  • Uloga dece u očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine;
  • Nezagađene reke i jezera – blagodet svakog regiona;
  • Očuvajmo kvalitet vazduha – unapredimo zdravlje;
  • Deca imaju pravo na higijenski ispravnu vodu;
  • Komunalni otpad zagađuje životnu sredinu;
  • Fizička aktivnost dece u očuvanoj životnoj sredini – recept za zdrav život.

Bitno je napomenuti da se edukativna komponenta projekta ne završava samo na predavanjima. Projekat „Zeleni Banat“ je tokom oktobra i novembra 2011. godine organizovao i niz radionica i seminara za svu decu osnovnoškolskog uzrasta.

Školski Google Webmail

MailRed