Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Prijavljivanje za upis prvaka u željenu školu

Poštovani roditelji i dragi budući prvaci,

Do 1. februara 2018. data vam je mogućnost da se opredelite za upis deteta u željenu osnovnu školu za školsku 2018/19. godinu. Dovoljno je da dođete i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Potrebni podaci o detetu:

  • Ime i prezime
  • Ime roditelja
  • Matični broj (JMBG)
  • Datum rođenja
  • Adresa stanovanja
  • Telefon
  • Vrtić u koji je išlo dete
Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 400 - 270.

     

Prvi1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Čitalići

Međuškolski projekat promovisanja knjige i čitanja „Čitalići“ zamišljen je kao projekat koji udružuje više škola na teritoriji Srbije. U želji da omogućimo učenicima da izraze mnogolikost svojih talenata i naša škola se školske 2013/14. i 2014/15. godine pridružila ovom projektu. Ciljevi su nam zajednički: promocija kulture čitanja i podsticanje učenika na čitanje, razvijanje veštine kritičkog čitanja i kreativnog pisanja, promocija biblioteke kao važnog mesta za učenje i razvijanje kreativnosti učenika, međupredmetna saradnja... Prijavljeni učenici su pisali čitalačke dnevnike prema utvrđenim pravilima. Na završnoj manifestaciji, koja je organizovana na kraju školske godine, najkreativniji učenici su nagrađeni.

Zahvaljujući nastavnicama srpskog jezika i učiteljicama četvrtog razreda koje su prepoznale vrednost ovog projekta, učenici naše škole koji imaju dar za kreativno pisanje i čitanje imaju mogućnost da izraze svoj talenat. Moramo napomenuti da je i veliki broj izdavačkih kuća podržao akciju i da očekujemo da školska biblioteka bude bogatija popularnim naslovima.

Školski Google Webmail

MailRed