Moša Pijade (1890-1957)

Naša škola nosila je trideset i četiri godine ime Moše Pijade. Političar, slikar, novinar, državni i partijski funkcioner posle Drugog svetskog rata, Moša Pijade rođen je 4. januara 1890. u Beogradu, u bogatoj porodici. Završio je nižu gimnaziju, a zatim studirao slikarstvo u Beogradu, Minhenu i Parizu od 1905. do 1910. godine. Pored toga, bavio se aktivno i novinarstvom. Svoje novinarske korake započeo je 1910. godine. Bio je sekretar Udruženja novinarskih saradnika. Od 1913. do 1915. bio je nastavnik crtanja u gimnaziji u Ohridu. Od marta do decembra 1919. izdavao je napredni dnevnik "Slobodna reč". Član KPJ postaje 1. januara 1920. Bio je u Izvršnom odboru KPJ, kao i urednik "Slobodne reči" i "Organizovanog radnika". Od 1925. godine do 1939. proveo je na robiji u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. U Lepoglavi se upoznao sa Titom i kao dug za dobro prijateljstvo naslikao mu je portret.

Nakon izlaska sa robije, Pijade je od 1939. do 1941. živeo i radio u Beogradu kao slikar. Tada je po drugi put osuđen i sproveden u koncentracioni logor u Bileći, gde će ostati do početka rata. Po izbijanju Trinaestojulskog ustanka u Crnoj Gori, učestvovao je u organizaciji ustanka.

Tvorac je Fočanskih propisa, koje su izdate na slobodnoj partizanskoj teritoriji u prvoj polovini 1942. godine.

Novembra 1942. bio je većnik na prvom zasedanju AVNOJ-a, a u novembru 1943. potpredsednik AVNOJ-a. Jedan je od tvoraca istorijskih odluka koje je AVNOJ doneo na svom zasedanju u Bihaću i Jajcu. U Jajcu je organizovao Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije, Tanjug. U jesen 1944 i početkom 1945. nalazio se u političkoj misiji u Moskvi. Po oslobođenju Jugoslavije, stalno je biran za narodnog poslanika Narodne skupštine FNRJ i Narodne skupštine NR Srbije prvog i drugog saziva.

Bio je Predsednik Ustavotvornog, a zatim Zakonodavnog odbora Narodne skupštine FNRJ sve do januara 1953. Od tada do 28. januara 1954. bio je potpredsednik Saveznog izvršnog veća, kada je izabran za predsednika Savezne narodne skupštine. I kao potpredsednik Saveznog izvršnog veća, a u svojstvu predsednika Koordinacionog odbora, bavio se izgradnjom zakonodavstva i novog ustavnog uređenja i učestovaso u pisanju ustava.

U službi političke misije, prisustvovao je Konferenciji mira u Parizu 1946. kao delegat FNRJ, a bio je i šef jugoslovenske delegacije u Engleskoj, Francuskoj, Turskoj, Grčkoj i Čehoslovačkoj.

Bio je redovan član Srpske akademije nauka, Udruženja novinara i Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Iz političkog života se povukao 1955. god. kada je otišao u Pariz, gde je živeo jedno vreme i pre rata. Umro je u istom gradu 15. marta 1957. godine.

Moša Pijade je u ratu bio poznat pod pseudonimom Čika Janko. Spomenik Moši Pijade nalazi se ispred glavne zgrade lista "Politika" u Beogradu.