Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian
Početak zimskog raspusta
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Moša Pijade

Moša Pijade (1890-1957)

Naša škola nosila je trideset i četiri godine ime Moše Pijade. Političar, slikar, novinar, državni i partijski funkcioner posle Drugog svetskog rata, Moša Pijade rođen je 4. januara 1890. u Beogradu, u bogatoj porodici. Završio je nižu gimnaziju, a zatim studirao slikarstvo u Beogradu, Minhenu i Parizu od 1905. do 1910. godine. Pored toga, bavio se aktivno i novinarstvom. Svoje novinarske korake započeo je 1910. godine. Bio je sekretar Udruženja novinarskih saradnika. Od 1913. do 1915. bio je nastavnik crtanja u gimnaziji u Ohridu. Od marta do decembra 1919. izdavao je napredni dnevnik "Slobodna reč". Član KPJ postaje 1. januara 1920. Bio je u Izvršnom odboru KPJ, kao i urednik "Slobodne reči" i "Organizovanog radnika". Od 1925. godine do 1939. proveo je na robiji u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. U Lepoglavi se upoznao sa Titom i kao dug za dobro prijateljstvo naslikao mu je portret.

Nakon izlaska sa robije, Pijade je od 1939. do 1941. živeo i radio u Beogradu kao slikar. Tada je po drugi put osuđen i sproveden u koncentracioni logor u Bileći, gde će ostati do početka rata. Po izbijanju Trinaestojulskog ustanka u Crnoj Gori, učestvovao je u organizaciji ustanka.

Tvorac je Fočanskih propisa, koje su izdate na slobodnoj partizanskoj teritoriji u prvoj polovini 1942. godine.

Novembra 1942. bio je većnik na prvom zasedanju AVNOJ-a, a u novembru 1943. potpredsednik AVNOJ-a. Jedan je od tvoraca istorijskih odluka koje je AVNOJ doneo na svom zasedanju u Bihaću i Jajcu. U Jajcu je organizovao Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije, Tanjug. U jesen 1944 i početkom 1945. nalazio se u političkoj misiji u Moskvi. Po oslobođenju Jugoslavije, stalno je biran za narodnog poslanika Narodne skupštine FNRJ i Narodne skupštine NR Srbije prvog i drugog saziva.

Bio je Predsednik Ustavotvornog, a zatim Zakonodavnog odbora Narodne skupštine FNRJ sve do januara 1953. Od tada do 28. januara 1954. bio je potpredsednik Saveznog izvršnog veća, kada je izabran za predsednika Savezne narodne skupštine. I kao potpredsednik Saveznog izvršnog veća, a u svojstvu predsednika Koordinacionog odbora, bavio se izgradnjom zakonodavstva i novog ustavnog uređenja i učestovaso u pisanju ustava.

U službi političke misije, prisustvovao je Konferenciji mira u Parizu 1946. kao delegat FNRJ, a bio je i šef jugoslovenske delegacije u Engleskoj, Francuskoj, Turskoj, Grčkoj i Čehoslovačkoj.

Bio je redovan član Srpske akademije nauka, Udruženja novinara i Udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Iz političkog života se povukao 1955. god. kada je otišao u Pariz, gde je živeo jedno vreme i pre rata. Umro je u istom gradu 15. marta 1957. godine.

Moša Pijade je u ratu bio poznat pod pseudonimom Čika Janko. Spomenik Moši Pijade nalazi se ispred glavne zgrade lista "Politika" u Beogradu. 

Školski Google Webmail

MailRed