Osnovna škola „Sveti Sava“ u Kikindi je osmogodišnja škola. Osnovana je 1960. godine, kada je dobila ime OŠ „Moša Pijade“, a decembra 1994. na sednici Školskog odbora doneta je odluka da škola ponese ime srpskog svetitelja. 

Prvi prosvetni radnici bili su: Jevrosima Gavrić, upravitelj škole i Lazar Momčilov, zamenik upravitelja. Prvi učitelji bili su: Milorad Nikolin, Roman Čobanin, Marija Velimirović, Koviljka Dražić, Marija Nedin, Anka Bajić, Smilja Bunjevac, Sofija Momčilov, Marija Boškov, Ester Francija, Nada Levai, Marija Jović, Ilona Lenart, Roza Tot-Kaša, Franciška Beretka, Danica Vukić, Milena Badrljica, Irma Šebek, Milena Gligorin i Ilona Rac.

Stručni učitelji bili su Slavoljub Jovanov i Nevenka Brandmajer, a nastavnici Lazar Đuričin, Vojislava Ašković, Milena Girić, Smilja Jovanović, Veselin Berčeg i profesori Ištvan Varga i Anđelka Kosić. Počeli su sa radom u oktobru mesecu, u novoizgrađenom i za tadašnje uslove, modernom objektu.

Osnovna Škola "Moša Pijade"

Od osnivanja škole nastava je organizovana na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. Škola se nalazi na atraktivnom mestu i zauzima površinu od oko 8.000 kvadratnih metara. 

Školski park, koji je delo znalačkog rada i entuzijazma nastavnika biologije, Albina Cibule i nekoliko generacija đaka, i dvorište, sa sportskim terenima rekonstruisanim 2006. godine, zauzimaju oko 5.000 kvadratnih metara površine. Zgrada je projektovana za rad sa 24 odeljenja. Već posle nekoliko godina, sa naglim porastom broja učenika, pojavio se problem nedostatka prostora, sa kojim se i danas nosimo. U tri navrata dograđivani su: sala za fizičko vaspitanje, trpezarija sa kuhinjom, biblioteka, kancelarija za direktora, kancelarija za sekretara škole, kancelarija za stručne saradnike, zubna ambulanta, dve prostorije za produženi boravak učenika, radionica za tehničko obrazovanje, likovni kabinet.

Januara 2001. godine problem nedostatka prostora i „letećih odeljenja“ rešen je prelaskom na rad po specijalizovanim učionicama u predmetnoj nastavi. Broj odeljenja u prvih deset godina rada se povećao od tri na pet do šest po generaciji. Školske 1990/91. naša škola imala je rekordnih 1200 đaka, raspoređenih u 42 odeljenja. Od tada je postepeno opadao broj učenika i odeljenja, u skladu sa opštim trendom u našoj zemlji.

Do danas, osnovnoškolsko obrazovanje pod krovom naše škole steklo je oko 5200 ljudi, među kojima je mnogo stručnjaka u raznim oblastima nauke, kulture, umetnosti i drugih delatnosti.

Maketa škole iz 1959. godine

Škola - maketa

Ukoliko želite da pogledate stare fotografije Osnovne škole Moša Pijade možete to da učinite u našoj foto galeriji.