Nenastavni kadar

Ime i prezime Zaduženja
Nenastavni kadar Vitomir Radak Direktor
Dragana Tomić Sekretar škole
Nada Zorić Školski psiholog
Mirjana Blagojević Školski pedagog
Dušica Ugrinov Administrativni radnik
Ljubinka Kresoja
Gizela Grabić Učitelj u produženom boravku
Snežana Danić Bibliotekar
Nastavni kadar
NastavniKadar
Razredna nastava
           NastavniKadar
Predmetna nastava

Pomoćno osoblje

Prezime i ime

Zaduženja

Pomoćno osoblje

Vesna Aranbašić

Poslužitelji

Slavica Stevanov

Dejan Ivetić

Ljiljana Papić

Biljana Tot

Darinka Adamović

Nada Vučković

Bojan Vujin

Robert Kiralj

Milena Gašić

Servirke

Rajka Demić

Nebojša Popadić

Domar - kotlar