Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Prijavljivanje za upis prvaka u željenu školu

Poštovani roditelji i dragi budući prvaci,

Do 1. februara 2018. data vam je mogućnost da se opredelite za upis deteta u željenu osnovnu školu za školsku 2018/19. godinu. Dovoljno je da dođete i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Potrebni podaci o detetu:

  • Ime i prezime
  • Ime roditelja
  • Matični broj (JMBG)
  • Datum rođenja
  • Adresa stanovanja
  • Telefon
  • Vrtić u koji je išlo dete
Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 400 - 270.

     

Prvi1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram

Zaposleni

Ime i prezime zaposlenog sadrži link koji vodi do nove stranice sa radnom biografijom izabranog nastavnika.

Nenastavni kadar

 

Ime i prezime

Zaduženja

Nenastavni kadar

Vitomir Radak

Direktor

Dragana Tomić

Sekretar škole

Nada Zorić

Školski psiholog

Mirjana Blagojević

Školski pedagog

Dušica Ugrinov

Administrativni radnik

Ljubinka Kresoja

Gizela Grabić

Učitelj u produženom boravku

Snežana Danić

Bibliotekar


Nastavni kadar
NastavniKadar
Razredna nastava
           NastavniKadar
Predmetna nastava


Pomoćno osoblje

 

Prezime i ime

Zaduženja

Pomoćno osoblje

Vesna Aranbašić

Poslužitelji

Slavica Stevanov

Dejan Ivetić

Ljiljana Papić

Nebojša Popadić

Biljana Tot

Darinka Adamović

Nada Vučković

Bojan Vujin

Milena Gašić

Servirke

Vinka Šugić

Dragiša Momčilov

Domar

Stevan Ugrinov

Kotlar

Školski Google Webmail

MailRed