Da biste proverili ocene svog deteta u adresnom polju pregledača ukucajte: moj.esdnevnik.rs

Prilikom prve prijave na sistem pogledajte uputstvo na slikama ispod.

1esDnevnikProveraocena

2esDnevnikProveraocena2