Serbian Chinese (Simplified) English French German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Prijavljivanje za upis prvaka u željenu školu

Poštovani roditelji i dragi budući prvaci,

Do 1. februara 2018. data vam je mogućnost da se opredelite za upis deteta u željenu osnovnu školu za školsku 2018/19. godinu. Dovoljno je da dođete i sekretarijatu škole dostavite podatke o detetu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Potrebni podaci o detetu:

  • Ime i prezime
  • Ime roditelja
  • Matični broj (JMBG)
  • Datum rođenja
  • Adresa stanovanja
  • Telefon
  • Vrtić u koji je išlo dete
Napomena: Možete poneti zdravstvenu knjižicu deteta jer se u njoj nalaze svi potrebni podaci za prijavu. Za eventualna pitanja u vezi sa upisom, možete se obratiti sekretarijatu škole na telefon: 400 - 270.

     

Prvi1
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
PrimeriDobrePrakdeBlack
DobraPraksa
                          eCasopisRed
eČasopis
                          AktivnaSkola
AktivnaŠkola
                          FacebookRed
facebook
                          MoodleRed
moodle
                          Instagram
Instagram
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nastavlja se akcija Čep u džep

4. septembar 2014.

Da bi se od čoveka moglo očekivati i zahtevati ekološko ponašanje, potrebno ga je prethodno obrazovati. Dakle, situaciju ne treba prepuštati slučaju, nego je deci neophodno pružati znanja o osnovnim ekološkim pitanjima i ukazivati na neophodnost racionalnog korišćenja prirodnih resursa. To se može jedino uvođenjem ekoloških sadržaja u obrazovni sistem vaspitanja i obrazovanja.

Samo jedan u nizu takvih sadržaja u našoj školi protekle godine bila je akcija Učeničkog parlamenta pod nazivom Čep u džep. Sakupljali smo plastične čepove tokom cele godine i sakupili 163 kilograma plastike. Firma Granplast iz Bečeja posetila nas je u junu mesecu i otkupila sakupljeni materijal. Tom prilikom dogovorili smo dalju saradnju. Novac koji smo ovoga puta zaradili biće utrošen za obnavljanje sportskih tribina u školskom dvorištu. Kako smo uspešno realizovali akciju, ona će se nastaviti i u ovoj školskoj godini. Nadamo se još masovnijem odzivu učenika i roditelja i boljem rezultatu.

cepdžep2

Školski Google Webmail

MailRed