Aplikacija “Measure me UP! Quiz Game” – Erasmus+ projekat

Erasmus projekat “Measure me Up!” se odvijao iz više faza gde je naglasak bio na posetama svakoj školi učesnici. Svaka škola je bila nedelju dana domaćin svim učesnicima projekta i tada su se organizovale razne edukativne radionice, događaji i izleti. Škole su u tim posetama predstavljali odabrani učenici i nastavnici koji su ih vodili. Učesnice projekta su iz sledećih država: Španija, Turska, Hrvatska, Rumunija, Mađarska i Srbija. Za završnicu projekta, kao njen produkt, bila je predviđena izrada igrice. Igrica, odnosno aplikacija je izrađena pod imenom: “Measure me UP! Quiz Game” za Android OS i postavljena je na Google Play prodavnici. Aplikaciju možete preuzeti i instalirati na Android telefonima.

bit.ly/MeasureMeUpQuizGame

Aplikacija predstavlja kviz igricu sa pitanjima iz raznih naučnih oblasti koja obuhvataju gradivo osnovne škole sa 3 nivoa težine po 5 pitanja. Svako pitanje traje 15 sekundi i ima 4 ponuđena odgovora. Na kraju kviza ispisuju se osvojeni bodovi za svaki nivo i ukupan broj bodova za sve nivoe. Pitanja su izradili učenici i nastavnici svih škola učesnika projekta na engleskom jeziku.

Aplikaciju je izradio nastavnik Arpad Pastor, dok je postavku na Google Play prodavnici uradio nastavnik Danilo Borovnica.

This entry was posted in Projekti and tagged , . Bookmark the permalink.