Саопштење савета родитеља

На седници Савета родитеља одржаној 29.03.2022 заузет је једногласно став да се поштују измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања у чл.120 тачка 3а којим је прописано да Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника у складу са законом којим се уређују уџбеници.
То практично значи да наставничко веће комплетну понуду уџбеника са називима издавача, техничким карактеристикама и ценама, као и свој предлог за избор уџбеника достављају Савету родитеља на мишљење, након чега наставничко веће по пријему мишљења Савета родитеља доноси коначну одлуку.
Према тренутном стању ствари, постоји један издавач који је ценом комплета вишеструко јефтинији од осталих, и да је у таквој ситуацији одлука савета да се приликом избора уџбеника узме у обзир и цена истих (Закон о општем управном поступку чл. 6 тачка 2). Да се обрати пажња да ли је вишеструко виша цена једног комплета уџбеника пропорционална толико већем квалитету у односу на оне јефтиније.

Милош Пандуров, председник савета родитеља

This entry was posted in Školski život and tagged . Bookmark the permalink.