Саопштење ОШ “Свети Сава” Кикинда

Поштовани родитељи,
У нашој, као и у другим школама, тренутно је току избор уџбеника за наредну школску годину. Избор уџбеника врши Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу и о томе обавештава Савет родитеља.
С обзиром на то да је дошло до различитог тумачења одредаба важећих прописа у делу ингеренција Савета родитеља у овом поступку, школа је тражила и добила мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о томе на који начин Савет родитеља учествује и какве ингеренције има у погледу избора уџбеника.
Одговор Министарства вам дајемо на увид, како не би дошло до ширења дезинформација.
За свако додатно појашњење можете се, као и увек, обратити одељењском старешини вашег детета или директорки школе.

Мишљење Министарства можете погледати овде.

ОШ „Свети Сава“ Кикинда
др Гордана Рацков, директорка

This entry was posted in Školski život and tagged . Bookmark the permalink.