Измена правилника о оцењивању

Обавештавамо све наставнике, ученике и родитеље да изменом Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању од 22.априла 2020.године није обавезно да ученици буду оцењени најмање четири тј два пута у току полугодишта “када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута”.

Цео текст измене Правилника можете погледати овде.

This entry was posted in Školski život, Učenje na daljinu and tagged , . Bookmark the permalink.